แสงเงารัก ดวงตะวัน

ISBN:

Published:

Paperback

804 pages


Description

แสงเงารัก  by  ดวงตะวัน

แสงเงารัก by ดวงตะวัน
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 804 pages | ISBN: | 3.24 Mb

คำโปรยปกหนารักตองอดทนนานและยอมไดทุกอยาง-------------คำโปรยปกหลังทังตัวตนและหัวใจของหลอนไมตองการความรักหรือถอยคำหวานพรำพลอด สิงเดียวทีปรารถนาคือ พิศวาสทวาลึกลงไปจากสิงนัน ทีซุกซอนอยุกับความสุขสม...คือความรูสึกของผูชนะ ผูมีอำนาจซึงหลอนไมเคยรับรู ไมMoreคำโปรยปกหน้ารักต้องอดทนนานและยอมได้ทุกอย่าง-------------คำโปรยปกหลังทั้งตัวตนและหัวใจของหล่อนไม่ต้องการความรักหรือถ้อยคำหวานพร่ำพลอด สิ่งเดียวที่ปรารถนาคือ พิศวาสทว่าลึกลงไปจากสิ่งนั้น ที่ซุกซ่อนอยุ่กับความสุขสม...คือความรู้สึกของผู้ชนะ ผู้มีอำนาจซึ่งหล่อนไม่เคยรับรู้ ไม่เคยสัมผัสมานานนับปี...หล่อนได้ตัวตนกลับคืนมาพร้อมทั้งพลังอำนาจที่เคยสูญหายไป ร้อยดาวรักความรู้สึกนี้เหลือเกิน รัก อยากได้โหยหาและติด จนขาดแทบไม่ได้...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แสงเงารัก":


simplehomenetworks.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us